Ryolit

Obytný komplex Horníkova

Lokalita: Brno - Líšeň
Předpokládaný termín dokončení: 2013


Projekt výstavby obytného komplexu HORNÍKOVA na severovýchodě Brna, v městské části Líšeň při ulici Horníkova, je situován na mírně svažité prostranství mezi stávajícími osmi podlažními bytovými domy, rodinnými domy, základní školou a poliklinikou. Koncepce bytových domů vychází z podmínek místa, na které citlivě reaguje. Svým výškovým uspořádáním harmonicky navazuje na okolní výškové uspořádání bytových domů. Zástavba je tvořena novostavbami čtyř bytových domů umístěných do bloků A,B,C,D.

URL: http://www.byty-hornikova.cz/
Developer: NET Development, s.r.o.

Lokalita

Vizualizace / fotografie: