Ryolit

Viladům II. Červený kopec

Lokalita: Brno - Štýřice
Předpokládaný termín dokončení: 4Q/2013


Připravovaná výstavba bytového domu na ulici Červený kopec v lokalitě Brno - Štýřice bude začleněna do proluky stávající zástavby a vytvoří mezičlánek mezi sousedním stávajícím objektem na východní straně a novostavbou bytového domu na západní straně . V domě je navrženo 7 bytových jednotek. Dům má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a částečné čtvrté nadzemní podlaží s terasou.

URL: http://www.netdevelopment.cz/bin/developersky_detail?typ=bytovy;projekt_id=32
Developer: NET DEVELOPMENT, s.r.o.

Lokalita

Vizualizace / fotografie: