Ryolit

Bytový komplex Houbalova

Lokalita: Brno - Líšeň
Předpokládaný termín dokončení: 4Q/2014


Záměrem výstavby bytových domů při ulici Houbalova je uspokojení poptávky zájemců o bydlení v lokalitě Brno-Líšeň. Trvalý zájem o bydlení v této městské části je dán blízkostí krásné přírody, velmi dobré občanské vybavenosti a výborné dopravní dostupností do centra města. Výstavba bytových domů již probíhá na prostorném pozemku s jižní orientací, který se nachází při ulici Houbalova.

Prostorový výraz vytvářejí čisté linie kvádrovitých objektů. Objekt A je tvořen dvěma bloky, objekt B třemi bloky. Součástí každého objektu budou podzemní garáže. Tyto garáže vytváří kaskádovité terasy. Na terasách budou umístěny prvky pro oddech doplněné vhodným ozeleněním. Celá zóna kolem objektů bude z dopravního hlediska začleněna do obytné zóny. Vstupy do objektů jsou řešeny ze západní strany přes podzemní garáže a z východní strany z organicky tvarovaného chodníku, jehož tvar byl ovlivněn snahou vybudovat komunikaci vyhovující osobám s omezenou schopností pohybu. Výstavba objektů bude probíhat po etapách. V současné době je realizována I.etapa - objekt A, který má dvě podzemní a šest nadzemních podlaží.

URL: http://www.byty-houbalova.cz
Developer: NET Development, s.r.o.

Lokalita

Vizualizace / fotografie: