Ryolit

Bydlení v přírodě, Nový Lískovec

Lokalita: Brno - Nový Lískovec
Předpokládaný termín dokončení: 2Q/2016


Koncept výstavby rodinných domů splňuje veškeré požadavky na funkci a dispozici a v maximální míře využívá velikost a tvar daného pozemku stejně jako jeho svažitost. Velký důraz je kladen na orientaci ke světovým stranám s ohledem na návaznost stávající komunikace.

Pozemek o rozloze bezmála 1300 m2 umožnil vznik čtyř velkoryse pojatých řadových rodinných domů. Jejich výstavba je situována na jeho severozápadní stranu při ulici Oldřišky Keithové a zachovává uliční linii. Domy jsou co do dispozice totožné pouze s rozdílným osazením ve dvou výškových úrovních. Sestávají z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží. Každý dům má vlastní garáž, terasu a zahradu.

V rámci celku souboru čtyř RD jsou jednotlivé domy navrženy jako třípodlažní, zapuštěné do terénu. Díky jeho svažitosti se z uliční strany jeví pouze jako jednopodlažní. Přístup je umožněn ze strany ulice Oldřišky Keithové a to přímo do nejvyššího patra domu. V tomto podlaží se vyjma vstupních prostor s návazností na pokoj pro hosty nachází také garáž.

První nadzemní podlaží je možné charakterizovat jako soukromou klidovou zónu. Jsou zde umístěny dva pokoje s potřebným sociálním zázemím a s dostatkem úložných prostor. Hlavní obytný prostor domu tedy obývací pokoj, kuchyně a jídelna se zázemím se nacházejí o patro níže. Z tohoto podlaží je možné vstoupit na terasu, pod níž se nacházejí úložné prostory pro účely venkovních provozů domů a pro osazení přečerpávací a retenční jímky.

Rodinné domy v maximální míře využívají potenciál pozemku. Hlavních prostory – obytné místnosti, pokoje atd. jsou navrženy do otevřené jižní strany domu. Poskytují tak dostatek denního slunečního světla, překrásný výhled a naprosté soukromí. Naproti tomu pomocné místnosti a zázemí jsou umísťovány do zadní části, která je ve spodních dvou podlažích již pod terénem.

URL: http://www.inex-brno.cz/bydelni-v-prirode-brno-novy-liskovec-o-projektu.html
Developer: Inex s.r.o.

Lokalita

Vizualizace / fotografie:

-