Pod Zaječí horou

Leskava

Lokalita: Starý Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny
Předpokládaný termín dokončení:


Rezidenční bytový areál LESKAVA při ulici Elišky Přemyslovny v Brně - Starém Lískovci je umístěn na okraji zástavby ulice Čermákova. Jedná se o soubor obytných domů s vlastním komunikačním systémem (silnice, chodníky, parkovací plochy). V projektu je kladen velký důraz na zeleň a oddychové zóny. To vše doprovázeno unikátním systémem umělých jezírek. Děti najdou dostatek prostoru k realizaci na budovaném sportovišti. Areál je tvořen objekty bytových domů se značením A až H. Objekty A, B, C, D, E a F jsou pětipodlažní. Bytové domy G a H pak jako šestipodlažní. Bytové domy jsou postaveny vždy ve dvojici. Takto umístěné domy vytváří mezi sebou velmi příjemnou oddychovou zónu ve formě přírodního atria.

URL: http://www.leskava.cz
Developer: RK Sedlák

Lokalita

Vizualizace / fotografie:

17. 12. 2009: